�������

�������

����������

����

�����

Pomůžeme Vám realizovat obchodování na ruském trhu -> Zpracování obchodní nabídky pro ruský trh

pro Váš export do Ruské federace a  zemí Bělorusku, Kazachtanu, Arměnii, Kirgizii

Obchodní nabídka se využívá pro hledání obchodních partnerů, pro získání nových zákazníků a dalších služeb spojených s ruským trhem. V případě jejího kvalitního zpracování se stává nejlepším obchodním zástupcem a výhodou oproti konkurenci.

Text obchodní nabídky musí být zpracován stručně a jednoduše. Pro jeho vytvoření předkládá zpracovatel zákazníkovi dotazník s otázkami, na které je třeba odpovědět. Bez kvalifikovaných odpovědí zákazníka není možné zpracovat obchodní nabídku na patřičné úrovni.

Algoritmus práce
  • Zákazník poskytne zpracovateli v elektronické nebo tištěné podobě webovou adresu firmy a propagační materiály o firmě, o jejích výrobcích (službách), které hodlá nabízet na ruském trhu.
  • Zákazník obdrží dotazník, v rámci kterého odpoví cca na 20 základních otázek, nutných pro zpracování obchodní nabídky. V procesu zpracovávání je možné konzultovat potřebné kroky přímo se zpracovatelem.
  • Po odeslání vyplněného dotazníku obdrží zákazník cca do 14 dnů zpracovanou obchodní nabídku v ruském jazyce. Nabídka bude odpovídat cílům dané firmy na ruském trhu.

Garantujeme, že ruská verze obchodní nabídky
bude zcela v souladu se současným ruským obchodním jazykem,
bez stylistických chyb.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Skupina společností  
BH GROUP     
BH–BOHEMIA HOLOGRAFIE s.r.o

magnick@seznam.cz
info@holo.ru


česko , Zlin                                                         
8 10 420- 606 438 493
8 10 420 -732 828 400

Moskva
+7 495 940 80 52