�������

�������

����������

����

�����

Pomůžeme Vám realizovat obchodování na ruském trhu -> Korporativní výuku ruštiny pro obchodní styk

do Ruské federace a zemí Běloruska, Kazachstánu, Arménii, Kirgizii atd.

Ovládat ruský obchodní jazyk je nezbytným předpokladem pro efektivní byznys v Rusku
a zemích SNS. Rozhovory, obchodní korespondence, styk s obchodními partnery, dodavateli a budoucími zákazníky vyžaduje dobré znalosti a jazykovou úroveň. Hovorový i obchodní ruský jazyk si můžete zdokonalit za pomoci lektorů - rodilých mluvčích.
Za krátkou dobu s minimálními investicemi můžete zdokonalit svou jazykovou úroveň.

Nabízíme:
 široký výběr programů výuky obchodního ruského jazyka pro pracovníky firem/škol z různých profesních oblastí
*Koncepce výuky spočívá v uzpůsobení potřebám pracovníků Vaší firmy/studentům Vaší školy.* Program výuky může být rozšířen o speciální slovní zásobu, týkající se oblasti Vaší činnosti.* Připravíme individuální programy v závislosti na cílech výuky.* Zpracujeme všeobecný program a model specializovaného individuálního programu s ohledem na potřeby a zájmy firem a společností bez ohledu na složitost výrobních procesů a technologií ve vztahu k osvojení si příslušné technické terminologie. *Společně s tradiční lektorskou výukou nabízíme i on-line výuku.* Variabilní harmonogram výuky.
*Korporativní výuka zájemců se realizuje v místě firmy/školy v čase vyhovujícím pro posluchače. * Zvláštní pozornost je věnována návykům hovorové řeči a porozumění řeči, technický základ a procvičování řeči s rodilým mluvčím.

Jak správně vytvořit program výuky korporativního kurzu ruského jazyka pro obchodní styk pro Vaši firmu?

Odpovězte prosím na těchto 6 otázek:
1. Jaký máte cíl pro učení se ruskému jazyku? Jaké návyky by měl získat posluchač kurzu?   2. Směřování činnosti firmy/zaměření školy?
3. Jakou jazykovou úroveň mají účastníci kurzu?
4. Kolik osob má být ve skupině? Zvažujete individuální výuku?
5. Rozsah a čas výuky, délka jedné vyučovací hodiny?
6. Místo realizace výuky? Budete-li požadovat, provedeme otestování a roztřídění posluchačů, abychom rozlišili různé jazykové úrovně.
 
Na základě otestování budou vytvořeny skupiny a dohodneme s Vámi výukový program.

Skupina společností  
BH GROUP     
BH–BOHEMIA HOLOGRAFIE s.r.o

magnick@seznam.cz
info@holo.ru


česko , Zlin                                                         
8 10 420- 606 438 493
8 10 420 -732 828 400

Moskva
+7 495 940 80 52